Om Barnens tankesmedja

Vad är Barnens tankesmedja? Det hörs ju på namnet! Det är barn som träffas och tänker om mänskliga rättigheter och smider planer som kan förändra världen. Barn som ställer kluriga frågor till politiker och som kräver raka svar. På så sätt peppas politikerna att göra mer för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Barnens tankesmedja är ett initiativ från biståndsorganisationen Diakonia. Vi arbetar för att få
in världen i valet 2018 och skapar opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först.

Läs mer om oss och vårt arbete på diakonia.se

WORKSHOPS!

I arbetet med Barnens tankesmedja har vi ordnat workshops med hundratals barn över hela landet. Vi har pratat om mänskliga rättigheter och hur vi har det i Sverige jämfört med hur människor har det i andra länder. Barnen har dessutom genom berättelser lärt känna verkliga personer som kämpar för mänskliga rättigheter.

Hittills har vi ordnat runt 25 tankesmedjor där barnen fått fundera kring mänskliga rättigheter utifrån ett pyssel- och metodmaterial som vi tagit fram. Tankesmedjorna är fortfarande igång och det går utmärkt att skicka in ännu fler förslag på frågor.

Genom chansen att ställa frågor till makthavare har barnen fått en konkret möjlighet att vara delaktiga i samhället och valet trots att de ännu inte får rösta.

 

LADDA NER METODKIT  LADDA NER PYSSELKIT

HUR VI VALDE UT FRÅGOR!

Barnen var nyfikna på många olika saker! Men allra mest nyfikna var de på att få svar på sina frågor om jämställdhet, krig och flykt samt rättigheter som yttrandefrihet. Utifrån barnens intresse valde vi ut tre frågor som vi tyckte passade extra bra att ställa till politiker.

EFTER VALET!

Vi kommer sammanställa barnens frågor tillsammans med politikernas svar i en rapport. Efter valet kommer vi lämna över rapporten till politikerna, så vi säkert vet att barnens alla viktiga funderingar når våra folkvalda politiker. 

FRÅGORNA VI SKICKAR:

Varför får man inte säga vad man tycker i andra länder? Kan ni göra något åt det? (Svara så snart ni kan!)

Lucas 10 år.

Det är orättvisor mellan tjejer och killar i nästan allt. Sport, politik, arbeten och tjejer får mycket mindre lön än killar!!! Jobbar du för att ändra detta?

Samuel 12 år

Varför hjälper inte Sverige till mer i länder där det är krig och svält? Kan ni göra mer?

Minna 11 år